Artykuły

Czym odgrodzić miejsce niebezpieczne na drodze? Przegląd możliwości

Aby zminimalizować ryzyko wypadków, miejsca niebezpieczne na drodze powinny być odpowiednio oznakowane i wygrodzone. Jakie urządzenia BRD można zastosować, aby zabezpieczyć np. dziurę w jezdni lub roboty prowadzone w pasie drogowym?

Urządzenia BRD do zabezpieczania robót drogowych

Do zabezpieczania robót prowadzonych w pasie drogowym wykorzystuje się następujące urządzenia:

 • zapory drogowe;
 • tablice kierujące przy robotach drogowych;
 • taśmy ostrzegawcze;
 • pachołki drogowe, na przykład gumowe – https://www.znakowo.pl/pacholki-drogowe-gumowe-i-pcv-ostrzegawcze/);
 • tablice uchylne z elementami odblaskowymi;
 • separatory;
 • punktowe elementy odblaskowe;
 • znaki wskazujące objazd, znaki kierujące na drodze objazdowej i tablice kierujące pieszych;
 • światła ostrzegawcze.

Warto pamiętać, że zgodnie z Kodeksem drogowym osoba wykonująca roboty i czynności na drodze ma obowiązek używania (w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu) elementów odblaskowych spełniających odpowiednie warunki techniczne.

Ogrodzenie robót drogowych – przegląd

Prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie robót drogowych oraz wszelkich występujących utrudnień, takich jak np. dziura w jezdni, ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Ważne, by zabezpieczenie było adekwatne do występujących utrudnień i zapewniało bezpieczeństwo również osobom wykonującym roboty drogowe. Kolejną ważną kwestią jest widoczność wszelkiego rodzaju barier, wygrodzeń i innych urządzeń BRD. Powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy.

Ogrodzenia tymczasowe U-20

Do wygradzania miejsc robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się pojedyncze zapory (charakterystyczne z wyglądu bariery drogowe):

 • U-20a (wzdłuż jezdni);
 • U-20b (wygrodzenia poprzeczne).

Miejsca robót prowadzonych na chodnikach, ciągach pieszych, pieszo-rowerowych lub ścieżkach rowerowych stosuje się podwójne zapory drogowe U-20c. W przypadku wygrodzeń poprzecznych dopuszczalne jest stosowanie zapór U-20b. W miejscach zwiększonego natężenia ruchu dzieci (np. w pobliżu przedszkoli, szkół podstawowych) zaleca się stosowanie zapór potrójnych U-20d.

Tablice kierujące

Tego rodzaju urządzenia BRD przeznaczone są do oznaczania krawędzi:

 • zawężonego pasa ruchu;
 • zajętego lub zaniżonego (zawyżonego) pobocza, pasa awaryjnego lub dzielącego w przypadku zawężenia pasa bezpieczeństwa;
 • pasa ruchu z załamaniami w planie.

Skośne, biało-czerwone pasy powinny opadać w kierunku używanej części drogi, a więc:

 • do oznaczania ograniczonej skrajni z prawej strony stosuje się tablice U-23b;
 • do oznaczania ograniczonej skrajni z lewej strony stosuje się tablice U-23a.

Taśmy ostrzegawcze

Taśmy można stosować do wygradzania miejsc robót znajdujących się poza jezdnią, w miejscach nieprzeznaczonych do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych.

Pachołki drogowe

Pachołki stosuje się do:

 • wyznaczania skosów (stopniowego zwężania jezdni);
 • wyznaczania toru jazdy pojazdów;
 • prowadzenia robót krótkotrwałych lub szybko postępujących;
 • awaryjnego, doraźnego oznakowania miejsca niebezpiecznego;
 • oznaczania podłużnego uskoku przy wykonywaniu nakładek bitumicznych;
 • wygrodzeń wzdłuż jezdni powierzchni wyłączonych z ruchu (z wyjątkiem powierzchni zajętych przez roboty drogowe);
 • zabezpieczenia świeżo malowanych linii oznakowania poziomego;
 • zabezpieczenia świeżo wykonanych remontów cząstkowych nawierzchni jezdni;
 • wygrodzeń wzdłuż jezdni powierzchni wyłączonych z ruchu dla potrzeb wykonywanych nakładek bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń i regeneracji nawierzchni.

Tablice uchylne z punktowymi elementami odblaskowymi

Tablice U-24 stosowane są przy tymczasowej organizacji ruchu dla uzupełnienia:

 • linii dzielących pasy ruchu przeciwbieżnego,
 • linii dzielących współbieżne pasy ruchu.

Separatory ruchu

Separatory U-25 służą do optycznego i mechanicznego:

 • rozdzielania pasów o przeciwnych kierunkach ruchu,
 • oddzielenia pasów ruchu dla pojazdów komunikacji zbiorowej,
 • wyznaczenia toru pojazdów,
 • wyznaczenia zawężonych pasów ruchu,
 • wyznaczenia krawędzi jezdni oraz (lub) przeciwdziałania niepożądanemu (niekontrolowanemu) przejeżdżaniu na powierzchnie wyłączone z ruchu, ciągi piesze i rowerowe.

Tablice ostrzegawcze

Tablica U-26 z licem w skośne, biało-czerwone pasy, z umieszczonym w środku znakiem A-14 (roboty na drodze).

Tablice zamykające

Służą do zamykania pasa ruchu, np. z powodu prowadzenia robót drogowych. Mocowane są do pojazdów, które znajdują się na początku odcinka wyłączonego z ruchu (od strony nadjeżdżających pojazdów).

Kładki dla pieszych

Jeśli konieczne jest udostępnienie przejścia na wykopami przy pracach drogowych, stosuje się kładki dla pieszych U-28.

Redakcja magazyn-motoryzacyjny.pl

Pasjonat motoryzacji, od lat związany z samochodami. W wolnym czasie fan Roberta Kubicy i formuły 1. Uwielbia mocne "muscle cars" jak również nowoczesne samochody elektryczne. Ukończył Politechnikę Wrocławską na wydziale Mechaniczno-Energetycznym.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button